Föreningen

Blekinge Midnight Club (BMC) är en bilklubb som har funnits sedan 2006 och arrangerar bilträffar i Blekinge.

Vi har bilutställning, drifting & ljudtävling m.m

Sedan hösten 2013 är BMC numera en förening.

Styrelsen/Crew
Ordförande: Jim Salle Svensson
Vice Ordförande: Henrik Gustafsson
Kassör Emil Pettersson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekreterare: Krister Björk


Media This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bmc logga