Föreningen

Blekinge Midnight Club (BMC) är en bilklubb som har funnits sedan 2006 och arrangerar bilträffar i Blekinge.

Vi har bilutställning, drifting & ljudtävling m.m

Sedan hösten 2013 är BMC numera en förening.

Styrelsen/Crew
Ordförande: Björn Polnäs bjöThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vice Ordförande: Salle Bmc Crew Svensson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kassör Emil Pettersson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vice kassör Joakim Adolfsson 
Sekreterare: Thina Lilja 
Suppleant: Henrik Gustafsson, Andreas Karlsson, Felix Boije & Krister Björk

Media This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bmc logga